Je izjemnež med čebelnjaki in netipični predstavnik svoje vrste, saj je na ljudsko izročilo gradnje čebelnjakov močno vplival tuj umetnostni slog,  ki je izhajal z Dunaja (prosto po B. Juvancu). Čebelnjak odlikujeta svojstvena zasnova in mnoštvo tehnično zahtevnih dekoracij na strešni konstrukciji  in lesenem opažu. Izjemno krašenje je značilno za takratno secesijsko obdobje.