Zbirka slovenski kozolec1

1. Petričev stog, Studor v Bohinju, Gorenjska

2. Padarjev stog, Studov v bohinju, Gorenjska
3. Kosov toplar, Grebenj, Dolenjska

4. Toplar, Knej, Dolenjska
5. Lukatov toplar, Dežela kozolcev, Šentrupert, Dolenjska
6. Rekitnški toplar, Lipovec pri Celju, Štajerska
7. Kolenčev toplar, Gornji grad, Štajerska

8. Kuzmanov toplar, Polže, Štajerska
9. Šetjev toplar, Radmirje, Štajerska
10. Farovški toplar, Brezje nad Izlakami, Štajerska
11. Zidarjev toplar, Sopota pri Radečah, Dolenjska

12. Reberški toplar, Vače pri Litiji, Štajerska