Zbirka slovenski kozolec1

1. Petričev stog,
Gorenjska

2. Padarjev stog, Studov v bohinju, Gorenjska
3. Kosov toplar, Grebenj, Dolenjska

4. Toplar, Knej, Dolenjska
5. Lukatov toplar, Dežela kozolcev, Šentrupert, Dolenjska
6. Rekitnški toplar, Lipovec pri Celju, Štajerska
7. Kolenčev toplar, Gornji grad, Štajerska

8. Kuzmanov toplar, Polže, Štajerska
9. Šetjev toplar, Radmirje, Štajerska
10. Farovški toplar, Brezje nad Izlakami, Štajerska
11. Zidarjev toplar, Sopota pri Radečah, Dolenjska

12. Reberški toplar, Vače pri Litiji, Štajerska
13. Vrbanovčev toplar,
Štajerska
simončičev toplar kozolec protokolarno darilo poslovno slovensko
14. Simončičev toplar,
Dolenjska
15. Španov toplar,
Dolenjska

16. Pungartnikov toplar,
17. Oražimov toplar
18. Celestinatov toplar
19. Hofov toplar