Vrbanovčev toplar, Štajerska

Motnik pri Vranskem, Štajerska, leto 1904

Velik dvojni vezani kozolec s tremi pari oken, ki dosega vrh v razvojni stopnji kozolca. To se odraža v bogati likovni dekoraciji, ki nadgrajuje konstrukcijsko dovršenost kozolca. Posebnost tega toplarja je krašenje s ceste opaznega zatrepa, kjer je poleg krožnih šesterolistnih rozet glavni motiv značilna polkrožna pahljača. Vrbanovčev toplar je leta 2003 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

NAPREJ