Reberški toplar, Štajerska

reberški_1_resreberški_2_res

Vače pri Litiji, Štajerska, leto 1922

Dvojni vezani kozolec z dvema paroma oken, je posebnež med kozolci, saj ima vnesene stilne oznake, konkretno elemente secesije, ki se je razvila na prehodu iz 19. v 20. stoletje in je vnesla dekoriranje kot vodilo, kar se v vernakularni (ljudski) arhitekturi ni uveljavilo, saj je le ta plod preprostega človeka (B. Juvanec).

NAPREJ