Petričev stog, Studor v Bohinju, Gorenjska

Dvojni vezani kozolec v eno drevo, ki mu v Bohinju pravijo stog je pokrit s štirikapno streho, kar je redkost in značilnost najstarejših kozolcev. Likovna posebnost je božje znamenje v težišču čelne strani, na sredi med križanjem čelnih bran. V dolžino meri tri okna.

NAPREJ