Pančurjev čebelnjak, l.1937, Lancovo pri Radovljici

foto: D. Pančur

 

 

 

Značilen gorenjski čebelnjak manjših dimenzij. Po zasnovi je podoben tistemu iz Muljave, ki je prav tako deljen na tri enakovredne dele- prednji nadkrit prostor pod napuščem, prostor s panji in zadnji del za čebelarja. Razlikuje se v ravnem napušču in skodlasti kritini. Čebelnjak je še vedno v uporabi.

NAPREJ