Oražimov toplar

 

Kozolci nad Savo oz. na njenem levem bregu se razlikujejo od tistih pod Savo predvsem v razmerju med širino in višino. Dolenjski so širši in nižji, Štajerski ožji in višji. Oražimov toplar je tipičen primer. Nosilna stebra določata stranici kvadrata na katerem počiva streha, ki predstavlja polovico drugega kvadrata. Posebnost kozolca so brane v zatrepu in zgornji gank, ki ga krasijo bogati ornamenti na ograji, opažnih ter zaključnih vetrnih deskah.

NAPREJ