Farovški toplar, Štajerska

prvotno Vransko, sedaj na Brezjah nad Izlakami, Štajerska, leto 1864

Je izjemnež med dvojnimi vezanimi kozolci, naročnik je bila namreč cerkev. Pet oken dolg kozolec je do sedemdesetih let prejšnjega stoletja gospodoval na Vranskem, pozneje so ga prestavili. Ohranil je celotno zasnovo, le okrasje na zatrepu in ograji balkona je izgubil. Na modelu je rekonstruirana po arhivski fotografiji. Izjemne in edinstvene so njegove v zvon oblikovane križne brane na glavnem pročelju in pilastra na glavnih stebrih, ki dosegata že kiparski učinek v oblikovanju materiala.

NAPREJ